Gaffeltester för truckar

Vi på JA Truck är specialister på att erbjuda en omfattande truckservice som sträcker sig bortom att bara hålla era verksamheter effektiva – vi fokuserar på att hålla era truckar i bästa skick för att säkerställa en smidig verksamhet. I synnerhet lägger vi stor vikt vid förebyggande underhåll, och en central del av detta är våra noggrant utförda gaffeltester.

Varför gaffeltester är avgörande?

Gafflarna på en truck är bland de mest kritiska komponenterna och spelar en central roll i lyft och förflyttning av laster. Därför är regelbundna gaffeltester avgörande för att säkerställa att dessa arbetsfordon fungerar på ett säkert och effektivt sätt. Genom att utföra gaffeltester identifierar vi potentiella fel eller slitage i tid, vilket i sin tur minskar risken för olyckor och förlänger livslängden på era truckar.

Hur gaffeltestet går till?

Ett gaffeltest omfattar flera kritiska aspekter för att säkerställa att gafflarna uppfyller höga säkerhetsstandarder och tillverkarens rekommendationer:

  • Visuell Inspektion: En grundlig visuell inspektion av gafflarna utförs för att identifiera synliga skador, deformationer eller tecken på slitage, såsom sprickor, böjningar eller andra oregelbundenheter.
  • Mätningar: Mått och dimensioner på gafflarna mäts för att säkerställa att de är inom toleransgränserna som fastställts av tillverkaren, inklusive längd, bredd och tjocklek på gaffelarmarna.
  • Materialkontroll: Gafflarnas material och kvalitet granskas för att säkerställa att de uppfyller de nödvändiga standarderna och är lämpliga för den belastning de utsätts för.
En gaffeltruck som utför gaffel test

Inkludera gaffeltester i er truckserviceplan

För att underlätta och förenkla denna process rekommenderar vi att inkludera gaffeltester som en integrerad del av er truckserviceplan. På detta sätt säkerställer ni inte bara regelbundna tester utan även att eventuella problem åtgärdas i tid, vilket ökar både säkerheten och livslängden för era arbetsfordon.

Kontakta oss på JA Truck för skräddarsydda lösningar som passar era specifika behov när det gäller gaffeltester och truckservice. Vårt erfarna team är dedikerat till att erbjuda service, förebyggande underhåll och snabb hjälp på plats för att säkerställa långvarig och pålitlig prestanda för er truckpark.

service@ja-truck.com
046-705900