Truckservice

Vi på JA Truck är stolta över att erbjuda omfattande truckservice som håller era verksamheter effektiva och följer alla lagliga krav. Vi har en lång historia av att arbeta med industriföretag och förstår vikten av att hålla era truckar i bästa skick.

Vad innebär Truckservice hos JA Truck?

Truckservice hos JA Truck är mycket mer än bara en reparation när något går fel. Det handlar om förebyggande underhåll och att säkerställa att era truckar alltid är redo för arbete. Vi kan alltid vara snabbt på plats med en av våra åtta fullt utrustade servicebilar inom vår region.

Vi betonar vikten av förebyggande service eftersom vi vet att det minskar driftstopp och sparar kostnader. En väl underhållen truck är mindre benägen att skapa driftstopp och minskar risken för olyckor.

Truckservice enligt lag

Enligt Arbetsmiljöverket och Arbetsmiljölagen är förebyggande underhåll och gaffeltest enligt tillverkarens rekommendationer en kravpunkt. Vanligtvis ska detta utföras med ett intervall på 500 timmar eller minst en gång per år. Med vår truckservice kan ni vara säkra på att era maskiner alltid uppfyller dessa säkerhetskrav som anges i lagstiftningen och för de verkställande myndigheterna.

Vi är noggranna med att dokumentera vårt arbete. Våra servicetekniker för protokoll över varje åtgärd som utförs och överlämnar dessa till er efter avslutat arbete. På så sätt kan ni vara säkra på att allt är i enlighet med era krav.

Serviceavtal

Vi rekommenderar våra kunder ett teckna ett serviceavtal med oss. Med detta avtal ser vi till att er truckpark underhålls med förebyggande service, vilket minimerar reparationer och stillestånd. Avtalet ger dig ett fast pris för service och lagstadgad översyn så som gaffeltest. Vårt serviceavtal ger er:

  • Lägre timdebitering.
  • Förebyggande underhåll.
  • Dokumenterad servicehistorik.
  • Snabb hjälp på plats.
  • Säkerställer efterlevnad av säkerhetskrav.
  • Översyn enligt lag och tillverkarens rekommendationer.
  • Fast pris för service.
  • Tillval som brandskyddskontroll och gaffeltest.

Vi har även ett flertal tillval när det kommer till vår truckservice. Förekommande tillval är:

Med vår beprövade truckservice kan ni vara trygga i att era truckar alltid är i toppskick och att ni följer alla krav som sätts av lagstiftningen och arbetsmiljömyndigheterna. Kontakta oss idag för att diskutera era behov och hur vi kan hjälpa er att optimera er verksamhet genom vår professionella truckservice.

service@ja-truck.com
046-705900