Leasing / Hyra

Information om Leasing

Ett komplement till köp är leasing av våra produkter. Leasing är en form av långtidshyra, där finansbolaget äger objektet och du nyttjar det. Du binder inte kapital företaget låser inte upp sitt kreditutrymme. Pengarna kan användas där de bättre behövs eller ger större avkastning. En annan fördel är att hela avgiften är avdragsgill leasingavgiften är avdragsgill, dvs den dras som en kostnad. Den är lätt att budgetera och kan anpassas till intäkterna Vi kan i samarbete med finansbolag skräddary en finaniering som passar dig.

Vi sammarbetar med Wasa kredit AB Yale truck

 

Rental

Du vet att du behöver en eller flera truckar. Du har behov av vissa funktioner, och du vill absolut inte äga någon truck. Du vill koncentrera dina krafter på ditt företags kärnverksamhet. Det här är de väsentligaste förutsättningar för att du ska välja rental som hyresform. Rental är hyra på längre sikt, oftast 3-5 år. Därför förser vi dig med det truckbehov du har och lämnar en fast hyreskostnad per månad; en månadskostnad som inkluderar service och reparartioner. Det enda du behöver tillsätta är förare och bränsle samt en fullgod försäkring.

  • Du får en fast månadskostnad som gör det enkelt att budgetera dina truckkostnader.
  • Du är flexibel - du kan byta truck om dina behov ändras.

Hyr

DET FINNS SÅ MÅNGA FÖRDELAR MED ATT HYRA TRUCKAR.

Ingen överkapacitet

Hyrflottans gaffeltruckar och låglyftare från J.A TRUCK AB står alltid klara. Du behöver alltså inte belasta din budget med extra investeringar för att kunna klara oväntade spetsbelastningar. Säsongsbetingade ändringar i belastningen på arbetskraften kan fixas lätt. Långsiktiga utgifter för räntor, skatt, försäkringar, underhåll, batterivård etc. behöver du inte oroa dig för. Med hyrtrucken är allt med!

Du räddar situationen vid truckfel

Om din egen truck plötsligt är ur funktion, behöver du inte bekymra dig om leveranstider. Det är bara att ringa!

Hyran kan avskrivas helt

Hyrkostnader är som driftkostnader 100 % avdragsgill. Hyrtruckar sänker det skattepliktiga resultatet.

Du kan testa en truck

J.A TRUCKs hyrservice ger dig möjlighet att testa en truck som du kanske vill köpa. Och på så vis kan du testa den under de verkliga förhållanden som råder i din verksamhet.

Den senaste tekniken

Hyrtruckarna från J.A TRUCK AB är i regel inte äldre än tre år. Det betyder att du får en hyrtryck som alltid är helt aktuell vad gäller den senaste tekniken. Våra tekniker testar alltid truckarna noga innan de hyrs ut. Dessutom ser ett regelbundet underhåll till att de föreskrivna säkerhetsbestämmelserna uppfylls.

Snabbt förfogande

I 80 % av fallen är din truck på väg till dig inom 3 timmar.