Truckutbildning

Truckförarutbildning A,B,C

Det är klokt att investera i sin personal 

Att ge truckförare utbildning är en smart investering på flera sätt: med rätt kunskaper kommer personskadorna att minska, och med det korttidsfrånvaron och de eventuella kostnaderna för rehabilitering.

Att satsa på utbildning ökar inte bara förarnas produktivitet – skador på maskiner, inventarier och gods kommer att minska i takt med att truckförarens tillsyn blivit bättre. Det ger i sin tur minskade reparationskostnader och ökad fordonslivslängd. Dessutom kräver lagen att truckförare ska vara utbildade.
Visst sa vi att utbildning var en smart investering?

 

Låglyftande truckar, höglyftande ledtruck & motviktstruckar.

Kurstid

Kursen omfattar 1-5 dagar.

Syfte / mål

Kursen följer den Läroplan (TLP 10) som fastställts av arbets-Marknadens parter. Syftet med denna grundutbildning är att:

 • Höja kompetensen
 • Öka Säkerheten
 • Förbättra effektiviteten
 • Sanka Kostnaderna

Kursinnehåll

Kursen omfattar Såväl fackteoretisk del med skriftligt slutprov som Praktiska övningar med tillhörande uppkörning. Ur innehållet:

 • Trucktyper
 • Truckens konstruktion
 • Ergonomi
 • Truckens arbetssätt
 • Daglig Tillsyn
 • Material-och godshantering
 • Trafiklagstiftning
 • Arbetarskydd och interna regler
 • Farligt gods

Vad säger lag / föreskrift?

Arbetsmiljölagen 3 kap, 3 § och AFS 2006:5, 18 §, Användning av truckar: "Arbetsgivaren Skall se till Att arbetstagaren får god Kännedom om de förhållanden, under bedrivs Vilka arbetet, och upplyses om de Risker som kan Vara förbundna med arbetet. Arbetsgivaren Skall förvissa sig Om att arbets-tagaren har den utbildning som Behövs och vet vad han har Att iakttaga för Att undgå Riskerna i arbetet. " "En truck får användas bara av den som har dokumenterade Teoretiska och Praktiska Kunskaper för Att använda den säkert."

 

Ring 046-705900